Angol tanulás, Angol magánoktatás ONLINE ÉS OFFLINE! Angol Kulturális és Nyelvi Klub


LOVE ME TENDER - MUST-KNOW LYRICS - KLASSZIKUSOK DALSZÖVEGEI ANGOLUL #1

2015. szeptember 16. - EnglishOnline

Angol tanulás online és offline, akárhol vagy bárhol! English-Online.hu :) Nyelvtanulás és szórakozás egy helyen!

Az angolos általános műveltség itt kezdődik. :D Azaz, igen, mint angolt tanuló egyén, bizonyos örökzöldek szövegét vágnod kell :)) Különben is, mit ér az egész fáradságod, ha nem tudod, miről szólnak a hatalmas "klasszikus" slágerek?!

A Te feladatod pedig: TÖLTSD KI A DALSZÖVEGET (LYRICS) A HIÁNYZÓ AZ SZEMÉLYES NÉVMÁSOKKAL (alany, tárgy és birtokos eset) ÉS BIRTOKOS MELLÉKNEVEKKEL! Íme a széles választék, melyből szükség esetén néhányat többször is felhasználhatsz: I, me, mine, my, we, you, your, yours. Hajrá!

Elvis Presley:

Love ______ tender
Love _____ sweet
Never let _____ go
 _____ have made _____ life complete
And _____ love ______ so

Love _____ tender
Love _____ true
All _____ dreams fulfilled
For _____ darlin' _____ love _____
And _____ always will

Love _____ tender
Love _____ long
Take _____ to _____ heart
For it's there that _____ belong
And _____'ll never part

Love _____ tender
Love _____ true
All _____ dreams fulfilled
For _____ darlin' _____ love _____
And _____ always will

Love _____ tender
Love _____ dear
Tell ______ ______ are _____
I'll be _____ through all the years
Till the end of time

Love _____ tender
Love _____ true
All _____ dreams fulfilled
For _____ darlin' _____ love _____
And _____ always will

Hogy tetszett a listening feladat? Ha megért egy LIKE-ot, nyomj egy LIKE-ot! :D

Magánórát vennél? ITT léphetsz kapcsolatba velem.

Más jellegű feladatot ITT találsz!

Cheers,

English-Online.hu

TURBÓZD FEL a LISTENING SKILL-ed PART I: 100 GYAKORI KIFEJEZÉS!

Angol tanulás online és offline, akárhol vagy bárhol! English-Online.hu :) Nyelvtanulás és szórakozás egy helyen!

Nélkülözhetetlen ELŐSZÓBELI kifejezések,

melyekkel ugrásszerűen megnő majd

a hallott szövegértési készséged! Hurrá! :)

Nagyszerű hírem van a számotokra! Mivel diákjaim 99,99 %-a bevallottan küszködik a LISTENING feladatokkal nyelvórán, pláne NYELVVIZSGÁN, ezért összeszedtem Nektek 100 OLYAN SZÓT ILLETVE KIFEJEZÉST, amelyek roppant gyakran elemei ezeknek a szövegeknek és amelyek ismeretében GARANTÁLTAN ugrásszerűen megnő majd az élőszóbeli, azaz, HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS készségetek! Ez a lista több részes lesz, egyelőre ismerkedjetek az első adaggal:

listening.jpg

 

PART I : 100 GYAKORI SZÓ ÉS KIFEJEZÉS LISTENING SZÖVEGEKBEN (középhaladó szint - pre-intermediate level)

 

1. (not) at all=egyáltalán (nem) => I didn't like this film at all.=Egyáltalán nem tetszett ez a film.

2. a bit shy= egy kissé/kicsit félénk =>My boyfriend is a bit shy.=A pasim egy kissé félénk.

3. a complete disaster=kész katasztrófa=>Our holiday was a complete disaster.=Kész katasztrófa volt a nyaralásunk.

4. all the time=állandóan/nonstop => The baby cries all the time.=A kisbaba nonstop bömböl.

5. answer the phone=felveszi a telefont

6. Are you ready to order?=Tudják már, hogy mit szeretnének rendelni?(étteremben)

7. Are you sure?=Biztos (vagy benne)?

8. as a nurse=nővérként=>My mum works as a nurse in a hospital.=Anyukám nővérként dolgozik egy kórházban.

9. As a result,...=Ennek eredményeképpen...

10. as I said=ahogy mondtam/említettem (már)

11. ask for directions=útbaigazítást kérni

12. as usual=mint mindig/mint általában/ahogy szokta

13. as well=szintúgy/ugyanúgy/is/szintén

14. as you know=ahogy azt mindannyian tudjuk/ahogy magad is tudod

15. at first=először, eleinte

16. at the back of the…=a valami hátsó részén

17. at the end of=valaminek a végén

18. be* called=hívják/nevezik vminek->What is it called in English?=Ezt minek hívják angolul?

19. both like=mindketten kedvelik=both+verb=mindketten cselekszik azt a dolgot

20. Can I introduce you to Mel.=Hadd mutassalak be Mel-nek.

listening7.jpg

21. come on=gyerünk/ez az/ugyan már/ne viccelj már/na ne már

22. definitely=határozottan/mindenképpen

23. dial a number=tárcsáz egy számot telefonon

24. eternal=örök

25. Exactly!=Pontosan! Épp erre gondoltam!

26. Excuse me/us.=elnézést kérek/kérünk

27. for example/for instance/e.g./such as/like=például

28. For main course?=Főételnek mit fogyasztana? (étteremben)

29. for the very first time=legelső alkalommal

30. full of sg=tele valamivel

31. get on well=jól kijönni valakivel

32. Go straight ahead.=Menjen egyenesen előre.

33. go wrong=elromlik

34. Great/Nice to meet you!=Üdvözlöm! Örülök, hogy megismerhetem!

35. Harrison Ford himself=maga Harrison Ford

36. have something in common=van valakik között valami közös

37. Here you are.=Tessék( itt van).

38. How do you do?=Üdvözlöm! Örvendek!

39. I don’t think so.=Nem hinném./Szerintem, nem.

40. I mean…=Úgy értem../Pontosabban…

listening6.jpg

41. I think so.=Szerintem, igen.

42. I’m afraid..= Attól tartok...(negatív közlés bevezetésére)

43. I’m lost./I’ve got lost.=Eltévedtem.

44. immediately/instantly/right now/straight away=azonnal

45. in the middle of=valaminek a közepén

46. it all= (ez) az egész

47. it’s like…=olyan mint (a)…

48. It’s my pleasure.=Nagyon szívesen./Örömömre szolgál.

49. It’s the third street on the left.=A harmadik utca lesz az balra.

50. It’s time to leave.=Ideje indulni.

51. kind of=féle/fajta/típusú =>It's a kind of machine.=Ez egy gép/szerkezet fajta.

52. Let me see.=Lássuk csak.

53. Let’s go.=Menjünk/Induljunk.

54. look happy=boldognak látszik=>look+adjective(melléknév)=>She looks happy.=Boldognak látszik.

55. make a phone call=hívást kezdeményez

56. maybe=lehet, talán

57. Me too.=Én is.

58. make sy laugh=megnevettet vkit=>He always makes me laugh, he's so funny.=Mindig megnevettet, olyan vicces.

59. nearly=majdnem=>My gradma is nearly 100 years old.=A nagyanyám majdnem 100 éves.

60. Not yet.=Még nem. =>I haven't finished my homework yet.=Még nem fejeztem be a HF-t.

listening10.jpg

61. Oh, dear!= Te jó Isten!/Atyaég!

62. on average=átlagban/átlagosan

63. on the left (hand side)=bal oldalon

64. on the right (hand side)=jobb oldalon

65. one of the most interesting books=az egyik legérdekesebb könyv

66. perhaps=talán, esetleg

67. probably=valószínűleg

68. quite tall=egész magas

69. Really?=Tényleg?/Igazán?

70. See you around/soon/later.=Viszlát!/Majd találkozunk./Még látjuk egymást.

71. show sy around=körbevezet=>I'll show you around in Budapest.=Majd én körbevezetlek Budapesten.

72. similar to=hasonló valamihez=>We have similar interests to you.=Hozzád hasonló az érdeklődési körünk.

73. still=még mindig/akkor is => He still hasn't called.=Még mindig nem hívott fel.

74. suddenly=hirtelen

75. Tell me the truth.=Ki vele./Mondd meg az igazat.

76. That sounds good.=Jól hangzik!

77. That’s really kind of you.=Ez nagyon kedves tőled.

78. That’s right.=Így van/Jól van.

79. the opposite of=valaminek az ellentéte=>What's the opposite of 'thin'?=Mi a 'vékony' ellentéte?

80. the same part (as)=ugyanaz a rész=the same+noun=ugyanaz a valami (mint)

listening9.jpg

81. the whole evening=egész este

82. then=akkor, aztán, azután

83. things like that=ilyenek/ilyesmi(k)

84. Those were the days!=Azok a régi szép idők!

85. too (mondat/frázis végén!)=is =>I like it too.=Nekem is tetszik.

86. too hot=túl forró=too+adjective=túl ilyen/olyan

87. Turn left/right.=Forduljon balra/jobbra.

88. We painted this house ourselves.=Mi magunk festettük ki a házat.

89. Welcome to...=Isten hozott/Üdvözlünk …ban!

90. Well...=Nos.../Hát...

91. Well done!=Jól van!/Szép munka!/Helyes!/Jól csináltad!

92. What about meeting in front of the cinema?=Mi lenne/Mit szólsz/szólnál, ha a mozi előtt találkozunk/-nánk?=What about+gerund?=Mi volna/Mit szólnál, ha ezt/azt csinálnánk?

93. What about the champagne?=Mi van a pezsgővel?=>What about+noun?=Mi van a/Mi a helyzet a+(fn)-vel?

94. What do you do (for a living)?=Mi a foglalkozásod?

95. What do you mean by + noun(főnév)/gerund('-ing' ragos igealak)?=Mit értesz …alatt?

96. What do you mean?=Ezt hogy érted?

97.What sort of things?=Miféle/Milyen dolgok(at)?

98. Yes, please.=Köszönöm, igen. (Udvarias felajánlás elfogadásakor!)

99. You can’t miss it.=Nem lehet eltéveszteni. (útbaigazításnál)

100. You know/you see..=Tudja/Tudod/Érti/Érted..

listening11.jpg

Hogy tetszett a listening segédanyag? Ha megért egy LIKE-ot, nyomj egy LIKE-ot! :D

Magánórát vennél? ITT léphetsz kapcsolatba velem.

A hasznos élőszóbeli kifejezések második részét keresed? KLIKK!

Másik listening posztot ITT találsz!

Teljesen más jellegű feladatot pedig ITT!

Cheers,

English-Online.hu

NYERTES LEO INTERJÚ 2 NYELVEN!!! - GAPFILLING - The Wolf of Wall Street (lyukas szöveg)

Angol tanulás online és offline, akárhol vagy bárhol! English-Online.hu :) Nyelvtanulás és szórakozás egy helyen!

Filmszemle

és NYELVVIZSGA TÍPUSFELADAT angolul - 2013

Ez egy kombinált LISTENING-GAPFILLING feladat. 2 legyet üthetsz egy csapásra: a hallott szövegértés és a szövegkiegészítés is nyelvvizsga típusfeladatok. Hallgasd meg az interjút, ahányszor csak akarod és próbáld az üres helyeket kitölteni a hiányzó szavakkal, kifejezésekkel. A magyar fordítás segíthet, amelyet közvetlenül az angol nyelvű alatt találsz. Jó angolozást! :)

thewolf.jpg

Ha nem is OSCART, de NYERT!!!

Azaz Leonardo DiCaprio a Golden Globe díjátadón a The Wolf of Wall Street-tel!! Láttátok?
Csak itt: Exkluzív interjú LEO-val ANGOLUL ÉS MAGYAR FORDÍTÁSSAL a film üzenetéről, Jay Gatsby és Jordan összehasonlításáról, és forgatási részletekről alább by EnglishOnline.hu:

INTERVIEWER: Leonardo, please talk about what type of commentary this is _______(1) about the _____(2) that is kind of permeated in our culture. We’ve seen this on Wall Street, but it could be ___(3) business, right?

LEO: Oh, well yeah I mean it was very much our ________(4). I mean the motivation for it really came out of what ___________(5) in 2008 and the ________(6) that we wanted to get this movie out now I think that it’s very difficult to do a film with Wall Street in the title period because people just have a ___  _____(7) in their _______(8) about that ________ _______(9) but in a lot of ways this story to me is like a microcosm of a much bigger problem and that’s the the, you know,..this attitude that we’ve had about __________(10) as much as we possibly can and ___________(11) as much ________(12) as we possibly can without any _________(13) for..for the people that it ________(14) and you know these guys in the story aren’t the ___ ____(15) upon Wall Street, they’re not the ___ ____(16) but they ________(17) something in our culture and that’s what we _________(18) to ________(19) in this movie.

INTERVIEWER: Do you see a _________(20) with Jay Gatsby at all with Jordan? I mean, is there some type of ___________(21)?

LEO: Er…other than, you know, wanting to obtain as much wealth as they ____(22) possibly can ___(23) any ______(24) I think there is a _________(25) between the ____(26) of ______(27). And I think the distinction was that J. Gatsby did it for the love of Daisy and Jordan did it for the love of ________(28)..hehe.

INTERVIEWER: Actors sometimes have to do quite thick things in movies. With the extreme things you had to do, whether pretending to be on drugs and all that…How interesting was it physically for you to go through some of the _____________(29)?

LEO: Well, you know, ____(30) I’ve said before I felt like this was a modern fall of the ______(31) Empire this was like a _________(32), this was a Roman ________(33) gone ______(34) and so we wanted to put that _______(35) a modern _________(36) and so every day on ____(37) was a sort of ________(38) journey and the fun of it was you know we really wanted to push the __________(39) as far as we possibly could and in Jordan’s story so you need because he actually did _______(40) things. These’re not _________(41) a writer could create. His boat did crash, I mean, his boat did _____(42), his private plane that _____(43) to get ____(44) did crash on the _____(45) and he did do that _____(46) drugs and he did go you know and _______(47) with that many ________(48) and and and ___(49) that many people ___(50) and all these extreme __________(51) were in the ______(52) and you know it’s a __________ _____(53) in a sense that he’s reflecting back on his life now and uhm..but it’s the same time period that it happen in a modern day _______(54) and that’s why we wanted to really put it upon ________(55) because I think it was an important story to tell.

MAGYARUL:

RIPORTER: Leonardo, kérem, beszéljen arról, hogy milyen véleményt akar nyilvánítani (a film) a kapzsiságról, ami úgymond áthatja a kultúránkat? Ezt már megtapasztaltuk a Wall Streeten, de akár bármilyen üzletről is lehetne szó, nem?

LEO: Ó, hát igen, úgy értem, eléggé tükröt tartott elénk. Úgy értem, a motiváció maga tényleg abból jött, ami 2008-ban történt és az ösztönzés, hogy most jöjjünk ki ezzel a filmmel azt hiszem az, hogy elég nehéz dolog Wall Streetes filmet csinálni egy időben a történésekkel, mert az embereknek rossz a szájíze ezzel a témával kapcsolatban, de nekem ez a sztori nagyon sok tekintetben olyan mint egy sokkal nagyobb problémának a mikrokozmosza..és ez a..a… tudja, az a fajta hozzáállásunk, hogy fogyasszunk annyit, amennyi csak belénk fér, hogy szedjünk össze egy akkora vagyont, amekkorát csak tudunk minden tekintet nélkül arra, hogy más emberek életét ez hogyan befolyásolja, és tudja, nem ezek a fiúk a nagy halak a történetben, nem ők az igazi nagymenők a Wall Streeten, de a kultúránkban képviselnek valamit, és ezt akartuk megvizsgálni a filmben.

RIPORTER: Lát bármi hasonlóságot Jay Gatsby és Jordan között? Úgy értem, van valami folytonosság kettőjük között?

LEO: Ö…leszámítva, hogy mindkettő annyi gazdagságra akar szert tenni, amennyire csak tud, bármilyen áron, azt hiszem, hogy különbséget kell tennünk köztük. A különbség köztük pedig az, hogy míg Gatsby mindezt Daisy szerelméért tette, addig Jordan pusztán csak saját magáért…hehe.

RIPORTER: A színészeknek sokszor elég durva dolgokat kell megcsinálniuk filmekben. Mindazokkal a szélsőséges dolgokkal, amikkel pl. a drogfüggőség eljátszása jár, meg ilyenek…fizikailag mennyire volt érdekes keresztülmenni ezeken a megpróbáltatásokon?

LEO: Hát, ahogy azt korábban is mondtam, számomra ez olyan volt, mint a Római Birodalom bukása, mint Caligula…ez egy római császár kudarca volt és mindezt mi egy mai kontextusba akartuk helyezni, szóval minden egyes nap a forgatáson olyan volt, mint egy őrült utazás és a móka az volt az egészben, tudja, hogy megpróbáltuk feszegetni a határokat, amennyire csak lehetséges. És Jordan sztorijában így is kellett csinálni, mivel ő tényleg megtette ezeket a dolgokat. Ezek nem olyan részletek, amiket egy író ki tud találni. Az ő hajója tényleg ripityára törött, azaz elsüllyedt, a magángépe, ami őt jött menteni, tényleg felrobbant útközben és ő tényleg annyit drogozott, annyi nőt fektetett le és valóban annyi embert használt ki, és ezek a szélsőséges helyzetek mind benne vannak a könyvben, és tudja, ez bizonyos értelemben egy elrettentő példa/tanulságos mese abban, ahogy ez az életére rányomta a bélyegét végül..és ö..de mindez mai kontextusba van helyezve és ezért akartuk annyira filmre vinni, mert szerintem ez egy olyan történet, amit fontos volt elmondani az embereknek.


Congratulations Leo!

 

KEY:

INTERVIEWER: Leonardo, please talk about what type of commentary this is MAKING (1) about the GREED (2) that is kind of permeated in our culture. We’ve seen this on Wall Street, but it could be ANY (3) business, right?

LEO: Oh, well yeah I mean it was very much our REFLECTION (4). I mean the motivation for it really came out of what HAPPENED (5) in 2008 and the INCENTIVE (6) that we wanted to get this movie out now I think that it’s very difficult to do a film with Wall Street in the title period because people just have a BAD TASTE (7) in their MOUTH (8) about that SUBJECT MATTER (9) but in a lot of ways this story to me is like a microcosm of a much bigger problem and that’s the the, you know,..this this attitude that we’ve had about CONSUMING (10) as much as we possibly can and OBTAINING (11) as much WEALTH (12) as we possibly can without any REGARD (13) for..for the people that it AFFECTS (14) and you know these guys in the story aren’t the BIG FISH (15) upon Wall Street, they’re not the FAT CATS (16) but they REPRESENT (17) something in our culture and that’s what we WANTED (18) to EXPLORE (19) in this movie.

INTERVIEWER: Do you see a SIMILARITY (20) with Jay Gatsby at all with Jordan? I mean, is there some type of CONTINUATION (21)?

LEO: Er…other than, you know, wanting to obtain as much wealth as they BOTH (22) possibly can AT (23) any COST (24) I think there is a DISTINCTION (25) between the TWO (26) of THEM (27). And I think the distinction was that J. Gatsby did it for the love of Daisy and Jordan did it for the love of HIMSELF (28)..hehe.

INTERVIEWER: Actors sometimes have to do quite thick things in movies. With the extreme things you had to do, whether pretending to be on drugs and all that…How interesting was it physically for you to go through some of the ASSIGNMENTS (29)?

LEO: Well, you know, LIKE (30) I’ve said before I felt like this was a modern fall of the ROMAN (31) Empire this was like a CALIGULA (32), this was a Roman EMPEROR (33) gone AWRY (34) and so we wanted to put that INTO (35) a modern CONTEXT (36) and so every day on SET (37) was a sort of INSANE (38) journey and the fun of it was you know we really wanted to push the BOUNDARIES (39) as far as we possibly could and in Jordan’s story so you need because he actually did THESE (40) things. These’re not SOMETHING (41) a writer could create. His boat did crash, I mean, his boat did SINK (42), his private plane that CAME (43) to get HIM (44) did crash on the WAY (45) and he did do that MANY (46) drugs and he did go you know and SLEEP (47) with that many WOMEN (48) and and and RIPPED (49) that many people OFF (50) and all these extreme CIRCUMSTANCES (51) were in the BOOK (52) and you know it’s a CAUTIONARY TALE (53) in a sense that he’s reflecting back on his life now and uhm..but it’s the same time period that it happen in a modern day CONTEXT (54) and that’s why we wanted to really put it upon SCREEN (55) because I think it was an important story to tell.

 

Hogy tetszett a GOLDEN GLOBE listening ?

Ha megért egy LIKE-ot, nyomj egy LIKE-ot! :D

Magánórát vennél? ITT léphetsz kapcsolatba velem.

A hasznos élőszóbeli (listening) kifejezésekről szóló első posztot keresed? KLIKK!

Ha dalban szeretnéd fejleszteni a hallás utáni szövegértésedet, klikkelj IDE!

Teljesen más jellegű feladatot pedig ITT találsz!

Cheers,

English-Online.hu