Angol tanulás, Angol magánoktatás ONLINE ÉS OFFLINE! Angol Kulturális és Nyelvi Klub

TURBÓZD FEL a LISTENING SKILL-ed PART I: 100 GYAKORI KIFEJEZÉS!

2015. augusztus 02. - EnglishOnline

Angol tanulás online és offline, akárhol vagy bárhol! English-Online.hu :) Nyelvtanulás és szórakozás egy helyen!

Nélkülözhetetlen ELŐSZÓBELI kifejezések,

melyekkel ugrásszerűen megnő majd

a hallott szövegértési készséged! Hurrá! :)

Nagyszerű hírem van a számotokra! Mivel diákjaim 99,99 %-a bevallottan küszködik a LISTENING feladatokkal nyelvórán, pláne NYELVVIZSGÁN, ezért összeszedtem Nektek 100 OLYAN SZÓT ILLETVE KIFEJEZÉST, amelyek roppant gyakran elemei ezeknek a szövegeknek és amelyek ismeretében GARANTÁLTAN ugrásszerűen megnő majd az élőszóbeli, azaz, HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS készségetek! Ez a lista több részes lesz, egyelőre ismerkedjetek az első adaggal:

listening.jpg

 

PART I : 100 GYAKORI SZÓ ÉS KIFEJEZÉS LISTENING SZÖVEGEKBEN (középhaladó szint - pre-intermediate level)

 

1. (not) at all= egyáltalán (nem) => I didn't like this film at all.=Egyáltalán nem tetszett ez a film.

2. a bit shy= egy kissé/kicsit félénk =>My boyfriend is a bit shy.=A pasim egy kissé félénk.

3. a complete disaster= kész katasztrófa=>Our holiday was a complete disaster.=Kész katasztrófa volt a nyaralásunk.

4. all the time= állandóan/nonstop => The baby cries all the time.=A kisbaba nonstop bömböl.

5. answer the phone= felveszi a telefont

6. Are you ready to order?= Tudják már, hogy mit szeretnének rendelni?(étteremben)

7. Are you sure?= Biztos (vagy benne)?

8. as a nurse= nővérként=>My mum works as a nurse in a hospital.=Anyukám nővérként dolgozik egy kórházban.

9. As a result,...= Ennek eredményeképpen...

10. as I said= ahogy mondtam/említettem (már)

11. ask for directions= útbaigazítást kérni

12. as usual= mint mindig/mint általában/ahogy szokta

13. as well= szintúgy/ugyanúgy/is/szintén

14. as you know= ahogy azt mindannyian tudjuk/ahogy magad is tudod

15. at first= először, eleinte

16. at the back of the…= a valami hátsó részén

17. at the end of= valaminek a végén

18. be* called= hívják/nevezik vminek->What is it called in English?=Ezt minek hívják angolul?

19. both like= mindketten kedvelik=both+verb=mindketten cselekszik azt a dolgot

20. Can I introduce you to Mel.= Hadd mutassalak be Mel-nek.

listening7.jpg

21. come on= gyerünk/ez az/ugyan már/ne viccelj már/na ne már

22. definitely= határozottan/mindenképpen

23. dial a number= tárcsáz egy számot telefonon

24. eternal= örök

25. Exactly!= Pontosan! Épp erre gondoltam!

26. Excuse me/us.= elnézést kérek/kérünk

27. for example/for instance/e.g./such as/like= például

28. For main course?= Főételnek mit fogyasztana? (étteremben)

29. for the very first time= legelső alkalommal

30. full of sg= tele valamivel

31. get on well= jól kijönni valakivel

32. Go straight ahead.= Menjen egyenesen előre.

33. go wrong= elromlik

34. Great/Nice to meet you!= Üdvözlöm! Örülök, hogy megismerhetem!

35. Harrison Ford himself= maga Harrison Ford

36. have something in common= van valakik között valami közös

37. Here you are.= Tessék( itt van).

38. How do you do?= Üdvözlöm! Örvendek!

39. I don’t think so.= Nem hinném./Szerintem, nem.

40. I mean…= Úgy értem../Pontosabban…/Azaz...

listening6.jpg

41. I think so.= Szerintem, igen.

42. I’m afraid..=  Attól tartok...(negatív közlés bevezetésére)

43. I’m lost./I’ve got lost.= Eltévedtem.

44. immediately/instantly/right now/straight away= azonnal

45. in the middle of= valaminek a közepén

46. it all= (ez) az egész

47. it’s like…= olyan mint (a)…

48. It’s my pleasure.= Nagyon szívesen./Örömömre szolgál.

49. It’s the third street on the left.= A harmadik utca lesz az balra.

50. It’s time to leave.= Ideje indulni.

51. kind of=féle/fajta/típusú = >It's a kind of machine.=Ez egy gép/szerkezet fajta.

52. Let me see.= Lássuk csak.

53. Let’s go.= Menjünk/Induljunk.

54. look happy= boldognak látszik=>look+adjective(melléknév)=>She looks happy.=Boldognak látszik.

55. make a phone call= hívást kezdeményez

56. maybe= lehet, talán

57. Me too.= Én is.

58. make sy laugh= megnevettet vkit=>He always makes me laugh, he's so funny.=Mindig megnevettet, olyan vicces.

59. nearly= majdnem=>My gradma is nearly 100 years old.=A nagyanyám majdnem 100 éves.

60. Not yet.= Még nem. =>I haven't finished my homework yet.=Még nem fejeztem be a HF-t.

listening10.jpg

61. Oh, dear!= Te jó Isten!/Atyaég!

62. on average= átlagban/átlagosan

63. on the left (hand side)= bal oldalon

64. on the right (hand side)= jobb oldalon

65. one of the most interesting books= az egyik legérdekesebb könyv

66. perhaps= talán, esetleg

67. probably= valószínűleg

68. quite tall= egész magas

69. Really?= Tényleg?/Igazán?

70. See you around/soon/later.= Viszlát!/Majd találkozunk./Még látjuk egymást.

71. show sy around= körbevezet=>I'll show you around in Budapest.=Majd én körbevezetlek Budapesten.

72. similar to= hasonló valamihez=>We have similar interests to you.=Hozzád hasonló az érdeklődési körünk.

73. still= még mindig/akkor is => He still hasn't called.=Még mindig nem hívott fel.

74. suddenly= hirtelen

75. Tell me the truth.= Ki vele./Mondd meg az igazat.

76. That sounds good.= Jól hangzik!

77. That’s really kind of you.= Ez nagyon kedves tőled.

78. That’s right.= Így van/Jól van.

79. the opposite of= valaminek az ellentéte=>What's the opposite of 'thin'?=Mi a 'vékony' ellentéte?

80. the same part (as)= ugyanaz a rész=the same+noun=ugyanaz a valami (mint)

listening9.jpg

81. the whole evening= egész este

82. then= akkor, aztán, azután

83. things like that= ilyenek/ilyesmi(k)

84. Those were the days!= Azok a régi szép idők!

85. too (mondat/frázis végén!)= is =>I like it too.=Nekem is tetszik.

86. too hot= túl forró=too+adjective=túl ilyen/olyan

87. Turn left/right.= Forduljon balra/jobbra.

88. We painted this house ourselves.= Mi magunk festettük ki a házat.

89. Welcome to...= Isten hozott/Üdvözlünk …ban!

90. Well...= Nos.../Hát...

91. Well done!= Jól van!/Szép munka!/Helyes!/Jól csináltad!

92. What about meeting in front of the cinema?= Mi lenne/Mit szólsz/szólnál, ha a mozi előtt találkozunk/-nánk?=What about+gerund?=Mi volna/Mit szólnál, ha ezt/azt csinálnánk?

93. What about the champagne?= Mi van a pezsgővel?=>What about+noun?=Mi van a/Mi a helyzet a+(fn)-vel?

94. What do you do (for a living)?= Mi a foglalkozásod?

95. What do you mean by + noun(főnév)/gerund('-ing' ragos igealak)?= Mit értesz …alatt?

96. What do you mean?= Ezt hogy érted?

97.What sort of things?= Miféle/Milyen dolgok(at)?

98. Yes, please.= Köszönöm, igen. (Felajánlás/kínálás udvarias elfogadása!)

99. You can’t miss it.= Nem lehet eltéveszteni. (útbaigazításnál)

100. You know/you see..= Tudja/Tudod/Érti/Érted..

listening11.jpg

Hogy tetszett a listening segédanyag? Ha megért egy LIKE-ot, nyomj egy LIKE-ot! :D

Magánórát vennél? ITT léphetsz kapcsolatba velem.

A hasznos élőszóbeli kifejezések második részét keresed? KLIKK!

Másik listening posztot ITT találsz!

Teljesen más jellegű feladatot pedig ITT!

Cheers,

English-Online.hu

Hivatalos Testino fotók ♚CHARLOTTE HERCEGNŐ♛ KERESZTELŐJÉRŐL és szövegkitöltős feladat

Angol tanulás online és offline, akárhol vagy bárhol! English-Online.hu :) Nyelvtanulás és szórakozás egy helyen!

Extra: ünnepi királyi fotózkodós szókincstár képleírásos kifejezésekkel!

 

A Jordán vizével keresztelték meg július 5-én Charlotte Elisabeth Diana brit hercegnőt, William és Kate kisebbik gyermekét, a kis George húgát, Norfolkban. A világhírű fotós, Testino lőtt néhány fantasztikus képet róluk. Miközben megcsodálod őket, meg is oldhatod ezt a kapcsolódó brit cikkre épülő szövegkitöltős feladatot. Mindenhol egyszerűbb szavak hiányoznak: prepozíciók, névmások, névelők, segédigék stb. A szövegértést segítő szószedetet a cikk végén zölddel, míg a fotózkodós szókincset lilával szedve találod majd. Enjoy! (A feladat megoldásait 3 nap múlva posztolom ugyanide ☻ )

Captured by Testino after Princess Charlotte's christening William and Kate radiate happiness as they pose with their beautiful children at Sharingham.

"What impressed me the most was the energy of the family and of that between the Duke and Duchess. One sees how solid they are together and one gets a sense of their strong family values." (Testino)

 

charlotte-christening-mario_testino-1.jpg

This is the special moment _____(1) the world's most famous photographer captured the world's most famous family as they celebrated the "wonderful" day of _____(2) daughter's christening.

Standing in the garden of Sharingham House, dappled in sunlight and smiling broadly _____(3) the camera, the Duke and Duchess of Cambridge share an intimate family portrait taken _____(4) Mario Testino of the couple with their two children, Prince George and Princess Charlotte.

As little George plays with _____(5) lock of his dark blond hair, his baby sister, dressed _____(6) the royal christening gown, looks alert and on the verge _____(7) a smile. The fact _____(8) the children are calm is a testament to the winning ways of the photographer, _____(9) managed to get the best out of them despite a few tears earlier in the day.

charlotte-christening-mario_testino-2.jpg

The picture was _____(10) of four beautiful official portraits taken by Mario immediately _____(11) Charlotte's christening service _____(12) the nearby St Mary Magdalene Church. As well _____(13) a formal portrait of the royal family _____(14) the Duchess's family, the Middletons, Mario also took individual pictures of the proud parents, including a lovely snapshot of Kate cradling her daughter and another of William and George.

Releasing the photos _____(15) Twitter, Kensington Palace said: "The Duke and Duchess of Cambrige and their whole family had a wonderful day...They are very happy _____(16) share these photograps and hope that everyone enjoys them as much as they _____(17)."

charlotte-christening-mario_testino-3.jpg

AMAZING EXPERIENCE

Mario Testino, who had arrived at the Norfolk estate _____(18) helicopter, said later: "Photographing Princess Charlotte's christening was _____(19) amazing experience. What impressed me the _____(20) was the energy of the family and of that _____(21) the Duke and Duchess. One sees how solid they are together and one gets a sense of their strong family values."

"It was incredible to be able to document four generations of the British royal family _____(22) - the monarch and three heirs to the thone - and very heart warming to see the close relationship between _____(23) all.

Much has been made of the positioning of family members in the formal group portrait, taken in the drawing room at Sharingham after the 45-minute church service, _____(24) was attended by just 21 guests. The photo shows Kate _____(25) the centre, seated on a sofa with nine-week-old Charlotte on her lap, with William and George on one side and the Queen on the _____(26). Behind them are _____(27) Middletons - Michael, Pippa, James and Carole _____(28) the left, and the royals - the Prince of Wales, the Duchess of Cornwall and the Duke of Edinburgh - on the right. The two families have swapped sides from the official picture of George's christening, and grandmother Carole, it was noted, has moved to central position. In the background hang portraits of two other Princesses - the daughters of Edward VII and Queen Alexandra, Princess Victoria and Maud.

charlotte-christening-mario_testino-4.jpg

Perhaps the most spontaneous of the four portraits is the _____(29) and white shot of William and George who is caught giving a big, toothy grin - his first for an official picture.

Gorgeous George, who turns two this month, had displayed typical toddler behaviour for his sister's big day, waving to crowds, throwing stones, treading on his father's feet, peering _____(30) her pram and, at one point, having a little cry. But by the time he was back at "Nanny's house" - as William could be heard describing the Queen's Sandringham residence to his son - and scooped up in his father's arms for their picture, the tears had dried and he gave his most winning smile.

(Adapted from the British Press, photos by Mario Testino)

george-christening-jason-bell-picture-all-family-members.jpg

FOTÓZKODÓS SZÓKINCS:

captured by= megörökítve, megörökítette:XY

to capture= lekap, megörökít

to pose= pózol

portrait= portré

to take pictures of= képeket készít valamiről/vkiről

snapshot= pillanatfelvétel

to release= nyilvánosságra hoz

to share= megoszt

positioning= elhelyezés

group portrait= csoportkép

in the centre= középen

seated on a sofa= kanapén ülve

on sy's lap= az ölében

on one side= egyik oldalon

on the other side= a másik oldalon

behind them= mögöttük

on the left= a bal oldalon

on the right= a jobb oldalon

have swapped sides= helyet cseréltek

to move to central position= középre, központi helyre kerül

in the background= a háttérben

to hang= lóg (kép a falon)

spontaneous= spontán

black and white= fekete-fehér

shot= felvétel, kép

be caught= lekapták, lefotózták

toothy grin= százfogas vigyor

 

SZÖVEGÉRTÉST SEGÍTŐ SZÓSZEDET:

christening= keresztelő

to radiate= sugárzik

dappled= tarkítva

broadly= szélesen

Duke and Duchess= a Herceg és a Hercegnő

lock= hajfürt

gown= itt:csipkepólya, alkalmi palást/köntös

alert= élénk

on the verge of= valaminek a határán van, majdnem

testament= bizonyítéka vminek

the winning ways of= a megnyerő stílusa

despite= vmi ellenére

christening service= keresztelő szertartás/Istentisztelet

cradling= ringatván

to impress sy= lenyűgöz vkit

solid= szilárd

one gets a sense of= az embernek olyan érzete támad, hogy

values= értékek, értékrend

heirs to the throne= trónörökösök

heart warming= szívmelengető

drawing room= szalon, társalgó

was attended by= részt vettek rajta, jelen voltak

gorgeous= elbűvölő

turns two= két éves lesz

toddler behaviour= totyogó baba viselkedés

to wave to= integet vkinek

to tread on= rátapos

to peer into= bekukucskál

pram= babakocsi

to scoop up= felkap, felvesz (gyereket a karjába)

 

KEY:

1. WHEN 11. AFTER 21. BETWEEN
2. THEIR 12. AT 22. TOGETHER
3. INTO 13. AS 23. THEM
4. BY 14. WITH 24. WHICH
5. A 15. ON 25. IN
6. IN 16. TO 26. OTHER
7. OF 17. DO 27. THE
8. THAT 18. BY 28. ON
9. WHO 19. AN 29. BLACK
10. ONE 20. MOST 30. INTO

 

Hogy tetszett a feladat és a szókicstár? Ha megért egy LIKE-ot, nyomj egy LIKE-ot! :D

Magánórát vennél? ITT léphetsz kapcsolatba velem.

Nyelvtani posztot ITT találsz!

Szövegértés feladatot pedig ITT!

Cheers,

English-Online.hu

süti beállítások módosítása