Angol tanulás, Angol magánoktatás ONLINE ÉS OFFLINE! Angol Kulturális és Nyelvi Klub

ANGOL ALANY ÉS TÁRGY ESETŰ SZEMÉLYES NÉVMÁSOK - SUBJECT & OBJECT PRONOUNS - kezdő angol

2016. november 18. - EnglishOnline

Angol tanulás online és offline, akárhol vagy bárhol! English-Online.hu :) Nyelvtanulás és szórakozás egy helyen!

A kezdő angolosok már a legelső angolórájukon megtanulják a személyes névmásokat alany esetben és arról is szó esik, hogy az egyszerű kijelentő állító mondatok első szava mindig az alany az angolban, azaz a cselekvő (a passzív szerkezetet kivéve). Az alany többnyire főnévvel kifejezett mondatrész, de bármilyen alanyt le lehet "redukálni"  egy személyes névmásra. Pl. Michael Jackson= he, Mary Poppins= she, You and I= we, Mary and Jacko= they, this book= it, your husband and you= you, his shoes= they stb.

Az angolban szerencsére nincs annyi ragozási eset mint a legtöbb nyelvben, így a névmás tárgy esetét használják akkor is, ha

  • az ige tárgyát nevezik meg (Jancsi szereti Juliskát. Johnny loves Juliet. HE loves HER.), ekkor az ige tárgya az igét követi, így általában az egyszerű kijelentő állító  mondat harmadik helyén áll; illetve

  • minden prepozícióval (elöljárószóval) járó esetben (Pl. részeshatározó esetre: Jancsi virágot adott Juliskának. Johnny gave a flower to Juliet. HE gave a flower to HER.)

Íme, párhuzamban mindkét névmássor:

SUBJECT PRONOUN

OBJECT PRONOUN

alany esetű személyes névmás tárgy esetű személyes névmás
kijelentő állító mondat ELSŐ HELYÉN áll egyszerű kij. állító mondat HARMADIK HELYÉN áll v. PREPOZÍCIÓ UTÁN
E/1. I= én E/1. me= engem, nekem, velem stb.
E/2. you= te/ön E/2. you= téged/önt, neked/önnek, veled/önnel stb.
E/3. he= ő E/3. him= őt, neki, vele stb.
E/3. she= ő E/3. her= őt, neki, vele stb
E/3. it= ő/az (nem személy) E/3. it= őt/azt, neki/annak, vele/azzal stb.
T/1. we= mi T/1. us= minket, nekünk, velünk stb.
T/2. you= ti/önök T/2. you= titeket/önöket, nektek/önöknek, veletek/önökkel stb.
T/3. they= ők T/3. them= őket, nekik, velük stb.

 

Most lássunk példákat a tárgy esetű személyes névmások két előfordulására:

EXAMPLE SENTENCES

TRANSLATION

példamondatok magyar fordítás
TÁRGY esetű sz. névmás a HARMADIK HELYEN
1. He loves me. (Ő) Szeret (engem).
2. You like him. Neked bejön/tetszik (ő).
3. I don't like her (Én) nem kedvelem (őt).
4. She calls us every day. (Ő) Felhív minket minden nap.
5. It hurts them. (Ez) Fáj nekik./Bántja őket.
TÁRGY esetű sz. névmás PREPOZÍCIÓ UTÁN
6. He isn't in love with her. (Ő) Nem szerelmes belé.
7. Don't talk about it Ne beszélj róla/arról.
8. I can't live without her Nem tudok nélküle élni.
9. Let's take a photo of them. Csináljunk róluk egy képet.
10. Happy birthday to you! Boldog születésnapot neked!

 

jancsi.jpg

Hogy tetszett a nyelvtani magyarázat?

Ha megért egy LIKE-ot, nyomj egy LIKE-ot! :D

Magánórát vennél? ITT léphetsz kapcsolatba velem.

Szókincsbővítő feladatot ITT találsz!

Nyelvtani posztot ITT!

Szövegértést ERRE!

Listeninget? ÍME!

Cheers,

English-Online.hu

(N)AGYON KEVERT ANGOL SZAVAK - Part 2

Angol tanulás online és offline, akárhol vagy bárhol! English-Online.hu :) Nyelvtanulás és szórakozás egy helyen!

Van néhány hasonló betűzésű és ezért nagyon könnyen összekeverhető, gyakran ezért el is tévesztett angol szó. Sokan észre sem veszik, hogy más betűzést látnak, és/vagy a kettő közül csak az egyik szót ismerik, így akár félre is fordítanak szövegeket. Akár egy betű eltérés is más kiejtést, és teljesen más jelentést eredményez, így nagyon fontos a gondos helyesírás és a szó kiejtéssel való megtanulása, sőt, a legjobb, ha megjegyzel vele egy egész példamondatot. Nézzük a MÁSODIK összeállítást ebben a témában: 10 össze-vissza cserélt és kevert szópárt fogsz látni példamondattal.

realize_vs_recognize.png

1.a COMPLAINT= panasz

We're going to make a complaint.

Panaszt fogunk tenni.

1.b COMPLIMENT= bók

Thank you for the compliment.

Kösz a bókot.

2.a INVENT= feltalál

The bullet-proof vest was invented by a woman.

A golyóálló mellényt egy nő találta fel.

2.b INVITE= meghív

He invited me to his b-day party.

Meghívott a szülinapi bulijára. 

3.a FAIR= igazságos, vásár

Fair play does exist.

Igenis létezik a sportszerűség.

3.b FARE= viteldíj

How much is the bus fare to London?

Mennyi a busz menetjegy ára Londonig?

4.a TOUGH= kemény, durva

This beef cutlet is tough.

Ez a borjúszelet rágós/kemény.

4.b THOUGH= bár

Though G. Clooney is cool, I'd not marry him.

Bár menő G. Clooney, én nem mennék hozzá.

5.a ACCEPT= elfogadni

I'm afraid, we cannot accept this excuse.

Attól tartok, nem tudjuk ezt a kifogást elfogadni.

5.b EXCEPT= kivéve

Everybody can drink except the driver.

Mindenki ihat a sofőrt kivéve.

6.a REALIZE= rájön

He didn't realize he had been dumped.

Nem tűnt fel neki, hogy már dobták.

6.b RECOGNIZE= (f)elismer

At first I didn't recognize her, she's much fatter.

Először nem ismertem fel, sokkal kövérebb.

7.a LOOSE= bő

This shirt is too loose. Do you have a small?

Ez az ing túl bő. Van S-es méret?

7.b LOSE= veszíteni

Brazil didn't deserve to lose.

Brazília nem érdemelte meg, hogy veszítsen.

8.a CAFÉ= kávézó, kávéház

The nicest café in Budapest is in Lotz Hall.

Budapest legszebb kávéháza a Lotz-teremben van.

8.b COFFEE= kávé

Let's have a cup of coffee.

Igyunk egy csésze kávét.

9.a HOW= hogyan, mivel

How did you come to school this morning?

Mivel jöttél ma reggel iskolába?

9.b WHO= ki(k)e(t)

Who wrote Pride and Prejudice?

Ki írta a Büszkeség és balítéletet?

10.a BARE= meztelen, puszta

He has killed it with his bare hands.

Puszta kézzel ölte meg.

10.b BEAR=  elvisel, medve

I can't bear this heat!

Nem bírom ki ezt a hőséget!

Hogy tetszett az értelmező táblázat?

Ha megért egy LIKE-ot, nyomj egy LIKE-ot! :D

Magánórát vennél? ITT léphetsz kapcsolatba velem.

Szókincsbővítő feladatot ITT találsz!

Nyelvtani posztot ITT!

Szövegértést ERRE!

Listeninget? ÍME!

Cheers,

English-Online.hu

süti beállítások módosítása