Angol tanulás, Angol magánoktatás ONLINE ÉS OFFLINE! Angol Kulturális és Nyelvi Klub


FÜGGŐ BESZÉD az angolban - REPORTED SPEECH

2015. augusztus 27. - EnglishOnline

Angol tanulás online és offline, akárhol vagy bárhol! English-Online.hu :) Nyelvtanulás és szórakozás egy helyen!

AVAGY "AZT MONDTA AZ ANYUKÁM,

HOGY NEM TETSZIK A FRIZURÁM"

Egy újabb kedvenc :) Ez is a 'kemény diók' közé tartozik az angol nyelvtanban és már mondod is, hogy "Jaj, nee..". Pedig nincs tanulás kihívások nélkül, ugyebár. Sokszor hallok diákokat efféleképpen védekezni és magukat nyugtatgatni a nehézségek ellen: "Jó, hogy van ilyen sok igeidő meg mindenféle szerkezet az angolban, de úgy hallottam, hogy nem is használnak amúgy, csak egyet-kettőt..." :))) Ilyenkor mindig úgy megnevettettek! :D Először is, kitől hallottad? Másodszor: hát, minek tanulnánk ezekről, ha valóban nem használnák őket? Hál' Istennek, hogy nem latinul tanulunk, azt aztán tényleg szinte senki sem használja már! Ezt viszont nagyon is, legfeljebb még újdonság Neked, de az nem baj! :)

 

Nade, akkor mely (állítólag "ritka") esetek azok, amikor az ún. REPORTED SPEECH-et  azaz FÜGGŐ BESZÉDet alkalmazzák? Lássuk.

A JELENSÉG

Tegyük fel, hogy épp elkalandoztál órán, és pont nem hallottad meg az előző mondatot, ami a tanárod száját hagyta el.

Te: "Mit mondott a tanár?"

Padtársad: "Azt mondta, hogy jövő órán dolgozatot írunk." VAGY "Azt kérdezte, hogy megírtuk-e a házi feladatot." VAGY "Azt mondta, hogy nyissuk ki a 85. oldalon a könyvet." 

Ezek rendre:

She said that we would do a test next time.

She asked if we had done our homework.

She told us to go to page 85.

EZ az! Bármelyik "azt mondta/kérdezte/parancsolta/gondolta/kérte" (azaz MÚLT IDEJŰ REPORTING VERB vezeti be) stb. kezdetű mondat REPORTED SPEECH szerkezetben van!

Hát ez volna olyan ritka? Nem hinném! Nagyon is hétköznapi dolog, csak az angolban ennek a mondatszerkesztésnek elég kötött szabályrendszere van.

reported_speech.jpg

'Amikor 5 éves voltam, az anyukám mindig azt mondta, hogy az élet kulcsa a boldogság. Amikor iskolába mentem, megkérdezték tőlem, mi akarok lenni, ha felnövök. Leírtam, hogy: "boldog". Majd azt mondták nekem, hogy nem értem a beadandóm lényegét, erre én azt feleltem, hogy ők nem értik az életet.'
(John Lennon)

 

A SZABÁLYOK

-az elhangzott KIJELENTŐ MONDAT igeideje 'tolmácsolásban' egyet csúszik hátrafelé az esetek 90%-ban (azonban csak szerkezetileg, nem  jelentésben és a fordításban sem változtatunk az idézett szöveg igeidején!)

I. REPORTED STATEMENT ('tolmácsolt'/közvetített/jelentett állítás):

REPORTED SPEECH: My mother always TOLD ME that happiness was the key to life.

(ORIGINAL QUOTE: "Happiness is the key to life, son." (Julia))

REPORTED SPEECH: My Mom told me she didn't like my hairstyle.

(ORIGINAL QUOTE: "I don't like your hairstyle, son.")

-reporting verbs ('tolmácsoló' igék múlt időben): said, told me, thought, believed etc.

-igeidő csúsztatások:

pl. present simple ⇒ past simple

     past simple ⇒ past perfect simple

     present continuous ⇒ past continuous

     past continuous ⇒ past perfect continuous

     present perfect ⇒ past perfect

     can ⇒ could

     may ⇒ might

     must ⇒ had to (ha azt fejezi ki: "KELL")

                   de MARAD must, ha a jelentése: "BIZONYÁRA")

     will ⇒ would

     am/is/are GOING TO + v1 ⇒ was/were GOING TO + v1

stb.

-nem változnak ezek az igeidők:

  • past perfect (nem tud hova csúszni hátrafelé, ennél régebbi múlt nincsen)

  • 2nd & 3rd conditional sentences

  • ha egy mondaton belül past simple van, ami megszakítja a past continuous-t (ez a két múlt idő együtt áll)

  • could

  • should

  • must (ha azt fejezi ki: BIZONYÁRA)

  • mustn't, stb.

-bizonyos névmások, mutatószavak és időhatározók változnak értelemszerűen:

this ⇒ that

these ⇒ those

here ⇒ there

today⇒ that day

yesterday ⇒ the day before/the previous day

tomorrow ⇒ the next day/the following day

now ⇒ then

ago ⇒ before/earlier

stb.

reported_sp1.png

 

"Hívlak majd holnap." (ÉLŐ BESZÉD) (DIRECT SPEECH)

Azt mondta, hogy hívni fog másnap. (REPORTED SPEECH) (INDIRECT SPEECH)

II. REPORTED QUESTION (függő kérdés)

 

A kérdő mondat típusaiból fakadóan kétféle:

1. ELDÖNTENDŐből:

QUOTE: "Are you married?" (Házas vagy?)

REPORTED QUESTION: He asked (me) IF/WHETHER I was married. (Megkérdezte, hogy házas vagyok-e.)

Tehát:

-reporting verb: asked, wondered (tűnődőtt)

-whether/if= hogy...-e

-névmások változtatása

-igeidő hátracsúsztatás

-utána egyenes/állító szórend!

 

2. KÉRDŐSZAVASból:

QUOTE: "How many children do you have?" (Hány gyereked van?)

REPORTED QUESTION: She asked (me) HOW MANY CHILDREN I had. (Megkérdezte, hány gyerekem van.)

Tehát:

-reporting verb: asked, wondered

-névmások igazítása

-kérdőszó

-igeidő hátracsúsztatás

-egyenes/állító szórend!

reported_sp2.png

 

"Tetszik a nadrágom?" "Ööö, igen." (ÉLŐ BESZÉD) (DIRECT SPEECH)

Később: "Megkérdezte, hogy tetszik-e nekem a nadrágja. Borzalmas volt." (REPORTED SPEECH) (INDIRECT SPEECH)

III. REPORTED COMMAND (felszólítás tolmácsolása)

 

1. Felszólítás:

QUOTE: "Open the window, please." (Légy szíves, nyisd ki az ablakot!)

REPORTED COMMAND: She asked/told/commanded ME TO OPEN the window. (Megkért/azt mondta/megparancsolta (nekem), hogy nyissam ki az ablakot.)

Tehát:

-reporting verbs: asked/told/commanded/begged/threatened etc. SOMEBODY+

-TO DO something (TO infinitive!)

-nincs csúsztatás!

 

2. Tiltás:

QUOTE: "Don't speak Hungarian in class, please." (Ne beszélj magyarul órán, légy szíves.)

REPORTED COMMAND: The teacher told US NOT TO SPEAK Hungarian in class. (A tanár azt mondta (nekünk), hogy ne beszéljünk magyarul órán.)

(Vigyázz! Sosem tolmácsolhatsz felszólítást a said igével!!)

Tehát:

-reporting verbs: asked/told/commanded/begged/warned etc. SOMEBODY+

-NOT TO DO something (negative TO infinitive!)

-nincs csúsztatás

reported_sp3.jpg

"Anya azt mondta, ne nyúljak hozzá." (REPORTED SPEECH)

 

 Nézzünk MÉG pár üdítő PÉLDÁT Dobó Istvánnal:

Nem jelenik meg a tartalom megfelelően?

Válts teljes nézetre egyetlen kattintással!

ÉLŐBESZÉD

(így hangzott Dobó István szájából)

ÉLŐBESZÉD ANGOLUL

(angol aggyal ezt mondta)

FÜGGŐ BESZÉD

(így mondjuk egy harmadik személynek, mit mondott Dobó István)

"Szép az idő (ma)."

 

"The weather is fine (today)." István Dobó said the weather was fine (that day).

"Boldog vagyok."

 

"I am happy." István Dobó said he was happy.

"Van 3 gyönyörű gyerekem és egy kevésbé feleségem."

 

"I have 3 beautiful children and a less beautiful wife."
István Dobó said he had 3 beautiful children and a less beautiful wife.

"Fáj a fogam."

 

"I have a toothache." He said he had a toothache.

"El fogok menni fogorvoshoz."

 

"I will go to the dentist." He said he would go to the dentist.

"Még sosem voltam fogorvosnál."

 

"I have never been to the dentist." He said he had never been to the dentist before.

"Tegnap én és egy maréknyi magyar katona megvédtük Eger várát 80.000 átkozott töröktől."

 

"Me and a handful of Hungarian soldiers defended the Castle of Eger against 80,000 damn Ottomans yesterday." He said he and a handful of Hungarian soldiers had defended the Castle of Eger against 80,000 damn Ottomans the day before.

"Kicsit meghúztam a nyakam a mohácsi csatában."

 

"I strained my neck a bit in the Battle of Mohács." He said he had strained his neck a bit in the Battle of Mohács.

"3 órán át ütöttük-vertük egymást 2-től 5-ig."

 

"We were fighting for 3 hours from 2 to 5." He said that they had been fighting for 3 hours from 2 to 5.

"Miközben egy rusnya török mászott fel a falon, egy jó nagy  téglával fejbevágtam."

 

"When an ugly Ottoman was climbing up the wall I hit him in the head with a nice big brick." He said when an ugly Ottoman was climbing up the wall he hit him in the head with a nice big brick.

"Amikor épp egy másik török gégéjét vágtam, megcsörrent a telefonom."

 

"When I was cutting another Turk's throat my phone rang." He said when he was cutting another Turk's throat his phone rang.

"Mondtam a nejemnek, hogy hívom majd fél óra múlva, mert most alkalmatlan."

 

"I told my wife that I would call her back in half an hour because the time was inconvenient." He said that he had told his wife that he would call her back half an hour later because the time had been inconvenient.

"A nejem nem volt elérhető."

 

"My wife was unavailable." He said his wife had been unavailable.

"A nejem még most sem elérhető."

 

"My wife is still unavailable." He said his wife was still unavailable.

"Lehet, hogy mérges."

 

"She may/might be angry." He said she might be angry.

"Neked van nejed?"

 

"Do you have a wife?" He asked if I had a wife.

"Mennyi?"

 

"How many (wives do you have)?" He asked how many wives I had.

"Gyakran hív fel?"

 

"Does she call you very often?" He asked if she called me very often.

"Válaszolj őszintén."

 

"Be frank/straight/honest." He told me TO BE frank/straight/honest.

"Ne lódítsd már!"

 

"Don't lie." He told me NOT TO LIE.

Most Te jössz!

Oldd meg a REPORTED SPEECH feladatokat!

1) EGÉSZÍTSD KI A MONDATOKAT EGY REPORTING IGÉVEL (minden mondatba mást írj)!

(tell, think, say, wonder, ask)

a) I __________ you knew the answer.

b) She __________ she could speak 5 languages.

c) They __________ if we wanted to join in.

d) The boss has already __________ him to arrive on time.

e) Little Red Riding Hood was __________ why Granny was so hairy.

2) HASZNÁLD A ZÁRÓJELBEN SZEREPLŐ IGÉK MEGFELELŐ FORMÁJÁT A REPORTED SPEECH MONDATOKBAN! 

a) You said you __________ (never see) such a beautiful landscape before.

b) The teacher asked me if __________ (understand) the grammar part.

c) The police officer told him __________ (drop) the gun and __________ (not move).

d) I couldn't remember where I __________ (park) the car.

e) He said he __________ (call) me later.

3) FORDÍTSD LE A REPORTED SPEECH MONDATOKAT ANGOLRA!

a) Dr. Müller Cecília azt mondta, hogy maradjunk otthon.

b) Az egyik újság megkérdezte, hogy a házi készítésű maszkok használata tanácsos-e.

c) Egy nyugdíjas a piacon azt mondta egy haveromnak, hogy ne mondja meg neki, mikor járjon vásárolni.

d) Már ötször kértelek, hogy a könyökhajlatodba tüsszents!

e) Azt hittem, hogy az emberek komolyabban fogják venni a szabályokat.

 ÉRDEKELNEK A MEGOLDÁSOK?

AKKOR KATTINTS IDE!

Hogy tetszett a nyelvtani magyarázat?

Ha megért egy LIKE-ot, nyomj egy LIKE-ot! :D

Magánórát vennél? ITT léphetsz kapcsolatba velem.

Listening fejlesztő posztot ITT találsz!

Szövegkitöltős feladatot pedig ITT!

Cheers,

English-Online.hu

süti beállítások módosítása