Angol tanulás, Angol magánoktatás ONLINE ÉS OFFLINE! Angol Kulturális és Nyelvi Klub

TURBÓZD FEL a LISTENING SKILL-ed PART I: 100 GYAKORI KIFEJEZÉS!

2015. augusztus 02. - EnglishOnline

Angol tanulás online és offline, akárhol vagy bárhol! English-Online.hu :) Nyelvtanulás és szórakozás egy helyen!

Nélkülözhetetlen ELŐSZÓBELI kifejezések,

melyekkel ugrásszerűen megnő majd

a hallott szövegértési készséged! Hurrá! :)

Nagyszerű hírem van a számotokra! Mivel diákjaim 99,99 %-a bevallottan küszködik a LISTENING feladatokkal nyelvórán, pláne NYELVVIZSGÁN, ezért összeszedtem Nektek 100 OLYAN SZÓT ILLETVE KIFEJEZÉST, amelyek roppant gyakran elemei ezeknek a szövegeknek és amelyek ismeretében GARANTÁLTAN ugrásszerűen megnő majd az élőszóbeli, azaz, HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS készségetek! Ez a lista több részes lesz, egyelőre ismerkedjetek az első adaggal:

listening.jpg

 

PART I : 100 GYAKORI SZÓ ÉS KIFEJEZÉS LISTENING SZÖVEGEKBEN (középhaladó szint - pre-intermediate level)

 

1. (not) at all=egyáltalán (nem) => I didn't like this film at all.=Egyáltalán nem tetszett ez a film.

2. a bit shy= egy kissé/kicsit félénk =>My boyfriend is a bit shy.=A pasim egy kissé félénk.

3. a complete disaster=kész katasztrófa=>Our holiday was a complete disaster.=Kész katasztrófa volt a nyaralásunk.

4. all the time=állandóan/nonstop => The baby cries all the time.=A kisbaba nonstop bömböl.

5. answer the phone=felveszi a telefont

6. Are you ready to order?=Tudják már, hogy mit szeretnének rendelni?(étteremben)

7. Are you sure?=Biztos (vagy benne)?

8. as a nurse=nővérként=>My mum works as a nurse in a hospital.=Anyukám nővérként dolgozik egy kórházban.

9. As a result,...=Ennek eredményeképpen...

10. as I said=ahogy mondtam/említettem (már)

11. ask for directions=útbaigazítást kérni

12. as usual=mint mindig/mint általában/ahogy szokta

13. as well=szintúgy/ugyanúgy/is/szintén

14. as you know=ahogy azt mindannyian tudjuk/ahogy magad is tudod

15. at first=először, eleinte

16. at the back of the…=a valami hátsó részén

17. at the end of=valaminek a végén

18. be* called=hívják/nevezik vminek->What is it called in English?=Ezt minek hívják angolul?

19. both like=mindketten kedvelik=both+verb=mindketten cselekszik azt a dolgot

20. Can I introduce you to Mel.=Hadd mutassalak be Mel-nek.

listening7.jpg

21. come on=gyerünk/ez az/ugyan már/ne viccelj már/na ne már

22. definitely=határozottan/mindenképpen

23. dial a number=tárcsáz egy számot telefonon

24. eternal=örök

25. Exactly!=Pontosan! Épp erre gondoltam!

26. Excuse me/us.=elnézést kérek/kérünk

27. for example/for instance/e.g./such as/like=például

28. For main course?=Főételnek mit fogyasztana? (étteremben)

29. for the very first time=legelső alkalommal

30. full of sg=tele valamivel

31. get on well=jól kijönni valakivel

32. Go straight ahead.=Menjen egyenesen előre.

33. go wrong=elromlik

34. Great/Nice to meet you!=Üdvözlöm! Örülök, hogy megismerhetem!

35. Harrison Ford himself=maga Harrison Ford

36. have something in common=van valakik között valami közös

37. Here you are.=Tessék( itt van).

38. How do you do?=Üdvözlöm! Örvendek!

39. I don’t think so.=Nem hinném./Szerintem, nem.

40. I mean…=Úgy értem../Pontosabban…

listening6.jpg

41. I think so.=Szerintem, igen.

42. I’m afraid..= Attól tartok...(negatív közlés bevezetésére)

43. I’m lost./I’ve got lost.=Eltévedtem.

44. immediately/instantly/right now/straight away=azonnal

45. in the middle of=valaminek a közepén

46. it all= (ez) az egész

47. it’s like…=olyan mint (a)…

48. It’s my pleasure.=Nagyon szívesen./Örömömre szolgál.

49. It’s the third street on the left.=A harmadik utca lesz az balra.

50. It’s time to leave.=Ideje indulni.

51. kind of=féle/fajta/típusú =>It's a kind of machine.=Ez egy gép/szerkezet fajta.

52. Let me see.=Lássuk csak.

53. Let’s go.=Menjünk/Induljunk.

54. look happy=boldognak látszik=>look+adjective(melléknév)=>She looks happy.=Boldognak látszik.

55. make a phone call=hívást kezdeményez

56. maybe=lehet, talán

57. Me too.=Én is.

58. make sy laugh=megnevettet vkit=>He always makes me laugh, he's so funny.=Mindig megnevettet, olyan vicces.

59. nearly=majdnem=>My gradma is nearly 100 years old.=A nagyanyám majdnem 100 éves.

60. Not yet.=Még nem. =>I haven't finished my homework yet.=Még nem fejeztem be a HF-t.

listening10.jpg

61. Oh, dear!= Te jó Isten!/Atyaég!

62. on average=átlagban/átlagosan

63. on the left (hand side)=bal oldalon

64. on the right (hand side)=jobb oldalon

65. one of the most interesting books=az egyik legérdekesebb könyv

66. perhaps=talán, esetleg

67. probably=valószínűleg

68. quite tall=egész magas

69. Really?=Tényleg?/Igazán?

70. See you around/soon/later.=Viszlát!/Majd találkozunk./Még látjuk egymást.

71. show sy around=körbevezet=>I'll show you around in Budapest.=Majd én körbevezetlek Budapesten.

72. similar to=hasonló valamihez=>We have similar interests to you.=Hozzád hasonló az érdeklődési körünk.

73. still=még mindig/akkor is => He still hasn't called.=Még mindig nem hívott fel.

74. suddenly=hirtelen

75. Tell me the truth.=Ki vele./Mondd meg az igazat.

76. That sounds good.=Jól hangzik!

77. That’s really kind of you.=Ez nagyon kedves tőled.

78. That’s right.=Így van/Jól van.

79. the opposite of=valaminek az ellentéte=>What's the opposite of 'thin'?=Mi a 'vékony' ellentéte?

80. the same part (as)=ugyanaz a rész=the same+noun=ugyanaz a valami (mint)

listening9.jpg

81. the whole evening=egész este

82. then=akkor, aztán, azután

83. things like that=ilyenek/ilyesmi(k)

84. Those were the days!=Azok a régi szép idők!

85. too (mondat/frázis végén!)=is =>I like it too.=Nekem is tetszik.

86. too hot=túl forró=too+adjective=túl ilyen/olyan

87. Turn left/right.=Forduljon balra/jobbra.

88. We painted this house ourselves.=Mi magunk festettük ki a házat.

89. Welcome to...=Isten hozott/Üdvözlünk …ban!

90. Well...=Nos.../Hát...

91. Well done!=Jól van!/Szép munka!/Helyes!/Jól csináltad!

92. What about meeting in front of the cinema?=Mi lenne/Mit szólsz/szólnál, ha a mozi előtt találkozunk/-nánk?=What about+gerund?=Mi volna/Mit szólnál, ha ezt/azt csinálnánk?

93. What about the champagne?=Mi van a pezsgővel?=>What about+noun?=Mi van a/Mi a helyzet a+(fn)-vel?

94. What do you do (for a living)?=Mi a foglalkozásod?

95. What do you mean by + noun(főnév)/gerund('-ing' ragos igealak)?=Mit értesz …alatt?

96. What do you mean?=Ezt hogy érted?

97.What sort of things?=Miféle/Milyen dolgok(at)?

98. Yes, please.=Köszönöm, igen. (Udvarias felajánlás elfogadásakor!)

99. You can’t miss it.=Nem lehet eltéveszteni. (útbaigazításnál)

100. You know/you see..=Tudja/Tudod/Érti/Érted..

listening11.jpg

Hogy tetszett a listening segédanyag? Ha megért egy LIKE-ot, nyomj egy LIKE-ot! :D

Magánórát vennél? ITT léphetsz kapcsolatba velem.

A hasznos élőszóbeli kifejezések második részét keresed? KLIKK!

Másik listening posztot ITT találsz!

Teljesen más jellegű feladatot pedig ITT!

Cheers,

English-Online.hu

A bejegyzés trackback címe:

https://english-online.blog.hu/api/trackback/id/tr987575730
Nincsenek hozzászólások.